Forfatter: Rudolf Steiner

Verdensordet og Jorden - Johannesevangeliets hemmeligheder

12 foredrag holdt i Hamburg 18.-31.5.1908.
Den dybere betydning af det mest spirituelle i evangelierne. Kristus er ikke blot et højtstående menneskeligt væsen, men omfatter hele Jorden.

Indhold:

Læren om Logos – kristen esoterik – Jordens mission.
Lazarus’ opvækkelse.
Den førkristne indvielse. Brylluppet i Kana.
´Jeg-er´ – Golgata-mysteriet.
Menneskets udvikling i sammenhæng med Kristus-princippet.
Forkyndelsen og udviklingen af kristendommen.
Kristus-impulsens virkning inden for menneskeheden.
Den kristne indvielse.
´Jomfru Sophia´ og den ´Hellige ånds´ væsen.

Oversat fra tysk af Birrethe Arden Hansen.
GA 103.  205 sider.

ISBN: 87-88044-45-9
Vejl. pris: 250,- kr.