Forfatter: Rudolf Steiner

Reinkarnation og karma - og deres betydning for nutidens kulturliv

Fem foredrag holdt i Berlin 23. og 30. januar, 5. marts 1912, Stuttgart 20. og 21. februar 1912.

”Det er ikke skæbnen, der handler; men vi mennesker handler i overensstemmelse med skæbnens love!”

Indhold:

Naturvidenskab og åndsvidenskab.
Dyreart og menneskeindividualitet.
Den gamle og den nye tro (Charles Darwin, Ernst Haeckel, Friedrich Strauss, Maurice Maeterlinck, Ewald Hering med flere).
Naturvidenskabens syn på sjælen og lovene om årsag og virkning i det åndeliges liv.
De fysiske love og det sjælelige livs love.
Reinkarnation og menneskets trefoldige væsen.
Tidligere handlinger og oplevelser som årsag til nye inkarnationer.
Frihed og nødvendighed.

Oversat fra tysk af Kate Larsen.
GA 135.  109 sider.

ISBN: 87-88044-39-4
Vejl. pris: 160,- kr.