Forfatter: Rudolf Steiner

Menneskets indre væsen og liv mellem død og ny fødsel

Seks foredrag holdt i Wien i perioden 9.-14. april 1914.

”Af Gud fødes vi – Ex deo nascimur.
I Kristus dør vi – In Christo morimur.
Ved Helligånden vækkes vor sjæl – Per spiritum sanctum reviviscimus.”

Indhold:

Menneskets sjæleliv: iagttagelse – tænkning, følelse og vilje.
Erfaringer uden for kroppen.
Forskellen mellem oplevelser i den åndelige verden og oplevelser på det fysiske plan.
Den kosmiske midnatstime.
Fortidens virkning som åndelig omverden.
Forvandling af tidligere foreteelser til nye evner.
Åndeligt kraftoverskud som følge af Kristusimpulsens fortsatte virkning.

Oversat fra tysk af Kate Larsen.
GA 153. 134 sider.

ISBN: 87-88044-59-9
Vejl. pris: 160,- kr.