Rudolf Steiner

Hvordan når man til erkendelse af de højere verdener

Den grundlæggende bog om den antroposofiske skolingsvej.
I modsætning til de fleste skolingsveje af traditionel karakter fremstilles i denne bog en skolingsvej, der er i overensstemmelse med den moderne naturvidenskabeligt skolede bevidsthedstilstand med de betingelser, der kræves herfor af den tænkende bevidsthed.

Indhold:

Betingelser for erkendelsesarbejdet. Indre ro.
Indvielsens stadier: Forberedelsen – oplysningen – kontrol med tanker og følelser.
Indvielsen.
Praktiske synspunkter.
Betingelser for den okkulte skoling.
Om nogle virkninger af indvielsen.
Forandringer i åndselevens drømmeliv.
Opnåelse af bevidsthedens kontinuitet.
Personlighedens spaltning under åndsskolingen.
Tærsklens vogter.
Liv og død. Tærsklens store vogter.

Oversat fra tysk af Kate Larsen.
GA 10.  188 sider.

ISBN: 87-88044-55-6
Vejl. pris: 250,- kr.