Forfatter: Rudolf Steiner

Frihedens filosofi

Grundtræk af en moderne verdensanskuelse.
Sjælelige iagttagelsesresultater efter naturvidenskabelig metode.

I sit filosofiske hovedværk, som tillige er fundament for den antroposofiske åndsvidenskab, gør Rudolf Steiner op med erkendelsesprocessens og etikkens grundspørgsmål.

Indhold:

Frihedens videnskab:  Menneskets bevidste handlinger – Videnskabens grunddrift – Tænkningen i verdensopfattelsens tjeneste – Verden som iagttagelse – Erkendelsen af verden – Den menneskelige individualitet – Er der grænser for erkendelsen?
Frihedens virkelighed:  Livets faktorer – Frihedens idé – Frihedsfilosofi og monisme – Verdensformål og livsformål (menneskets bestemmelse) – Den moralske fantasi (darwinisme og moralitet) – Livets værdi (pessimisme og optimisme) – Individualitet og art.
Monismens konsekvenser.

Oversat fra tysk af Kate Larsen ud fra Carl Vetts oversættelse fra 1924.
GA 4.  210 sider.

ISBN: 87-88044-43-2
Vejl. pris: 250,- kr.