Forfatter: Rudolf Steiner

Fadervor

En esoterisk betragtning.

Foredrag holdt i Berlin 21.1.1907.

”Fadervor er en bøn, ved hvis hjælp mennesket … skal hæve sig op til udviklingen i den syvfoldige menneskenatur!”

Indhold:

Kristen bøn og meditation som sjælens forening med det guddommelige.
Menneskets dobbeltnatur og foreningen af dets tre højere væsensled med de fire lavere.
Manas, Buddhi og Atman som guddommelige principper.
Det fysiske legeme som bærer af strømmende kraft og stof.
Æterlegemet som bærer af varige sjælsegenskaber – ved fejltrin: skyld.
Astrallegemet som bærer af drifter og begær – ved fejltrin: fristelse.
Jeget som bærer af personligheden – ved fejltrin: ondskab.
Fadervor som mediterende bøn for udviklingen af menneskets syv væsensled, dets syv udviklingstrin.

Oversat fra tysk af Rigmor Witt.
GA 96.  24 sider.

ISBN: 87-88044-04-1
Vejl. pris: 50,- kr.