Forfatter: Guenther Wachsmuth

De æteriske form- og dannelseskræfter i kosmos, jord og menneske

En vej til udforskningen af det levende.
Bind 1 af 2.
(Bind 2: Den æteriske verden i videnskab, kunst og religion.)
Grundlag for en ny bevægelseslære.
De æteriske dannelseskræfter.
Jordorganismen - herunder åndedrætsprocessen, cirkulationsprocessen, jordomdrejningen, kosmiske og jordiske strømninger, jordmagnetismen, planeternes indflydelse, jordens indre, den æteriske organisme hos jord og menneske.
Substansens ontogenetiske opståen og forgåen.
Forholdet mellem det åndeligt-væsensagtige, det æteriske, substansen og kræfternes verden.
Rum og tid, deres opståen og forgåen.
Grundlag for en ny lyslære.
Grundlag for en ny farvelære.
Tonens fænomen.
Substansmodel, substansnedbrydning og radioaktivitet .
De legemliggørende kræfter og urformer i naturen og det væsensmæssige. Mennesket og den menneskelige organisme.
Verdensbetragtning.

Oversat fra tysk af Elis Hjorth, Keld Andersen og Jørgen Møller.
272 sider.  Indbundet.

ISBN: 87-88044-35-1
Vejl. pris: 200,- kr.