Forfatter: Rudolf Steiner

Barnets opdragelse - læringens metodik

En artikel fra 1907 Barnets opdragelse set fra åndsvidenskabens synspunkt og 5 foredrag holdt i Stuttgart d. 8.-11. april 1924 Læringens metodik og opdragelsens livsbetingelser. 

Indhold:
Barnets udvikling i syvårsperioder: 1. Den naturlige efterligning og religiøse hengivenhed – 2. Den kunstneriske billeddannelse og oplevelsen af det moralske – 3. Den frie forståelse af verden og den frie handlen.
Samspillet mellem lærerens og barnets sjæl – mellem lærerens temperament og barnets legemlige, sjælelige og åndelige konstitution.
Pædagogik, kunst og moral.

Oversat fra tysk af Kate Larsen.
GA 34 og 308 (Tb 658). 156 sider.

ISBN: 978-87-88044-77-5
Vejl. pris: 160,- kr.