Forfatter: Rudolf Steiner

Antroposofiens væsen

Foredrag holdt 24.1.1922.

"Antroposofien skal være sjælen i naturvidenskaben, og den skal være ånden i menneskeerkendelsen og verdenserkendelsen!"

Indhold:

Naturvidenskabens grænser.
Sjælens nedsænkning i sig selv som illusion.
Erindring og ydre sanseiagttagelse.
Sjælens modtagelse af ydre sanseindtryk som mystisk oplevelse.
Erkendelseskraft og intellektuel beskedenhed.
Forvandling af tankekraft og viljeskraft.
Bevidst arbejde med tankekomplekser.
Udvikling af de højere sjælekræfter.
Fra abstrakt tænkning til oplevet tænkning.
Erkendelser gennem tidslegemet (imagination).
Undertrykkelse af forestillinger, tom bevidsthed i vågen tilstand (inspiration).
"Frihedens filosofi" og intuitionens begreb.

Oversat fra tysk af Ernst Brandt.
GA 80.  31 sider.

ISBN: 87-85002-71-2
Vejl. pris: 50,- kr.