Forfatter: Rudolf Steiner

Almen menneskekundskab som grundlag for pædagogikken

Kursus for lærere i anledning af grundlæggelsen af Den frie Waldorfskole i Stuttgart.
14 foredrag holdt i Stuttgart d. 20.8.-5.9.1919.

”Det er umuligt at udvikle en levende opdragelses- og undervisningskunst ud fra det, der gør vor tid så stor i beherskelsen af den døde teknik … Den overbevisning må drage ind i menneskehedens åndelige sindelag, at der lever ånd i al naturtilværelse, og at man kan erkende ånden.”

Indhold:

Opdragelsens opgave i vor tid.
Dannelsen af vilje og forstand i fremtiden.
Den moralske udvikling (sympati-vilje, antipati-tænkning).
Menneskets bevidsthed i forhold til tanke, følelse og vilje.
Fra følende vilje til følende tænkning.
Dannelse af hukommelse gennem livsvaner (de tolv sanser).
Legemets tredelte skikkelse og dens forhold til kosmos.
Intellektets opvågning gennem kunstnerisk undervisning.
Søvn, gymnastik, eurytmi, sport, intellektuelt arbejde.
Fantasi i undervisningen i de sidste folkeskoleår.
Lærerens livsbetingelser.

Oversat fra tysk af Ilse Marie Harries og Kate Larsen.
GA 293 og 300a.  255 sider.  Indbundet.

ISBN: 87-88044-33-5    
Vejl. pris: 250,- kr.