Om forlaget

Antroposofisk Forlags formål er at udgive Rudolf Steiners værker og foredrag i dansk oversættelse. Derudover udgiver forlaget værker af andre antroposofisk orienterede forfattere.

Rudolf Steiner blev født i 1861 og var ophavsmand til Antroposofien. Han var, fra han som 25-årig udgav sit første værk og indtil sin død i 1925, overordentlig produktiv. Udgivelsen af hans samlede værker på tysk omfatter omkring 350 bind. Af disse er ca. 50 hans skrevne værker, afhandlinger, mysteriedramaer og breve, medens de resterende ca. 300 bind er foredrag. Rudolf Steiner holdt i alt omkring 6.000 foredrag.

Antroposofisk Forlag er grundlagt af Elis Hjorth som en selvejende institution. I 1987 besluttede de daværende 5 bestyrelsesmedlemmer Bertha Thorarensen, Kamma Kayser, Rigmor Jensen, Karl-Henry Jensen og Ivan Møller at omdanne forlaget til en fond, Fonden for Antroposofisk Forlag. I 2023 blev Forlaget Jupiter og Antroposofisk Forlag ejermæssigt sammenlagt, men de to forlag har fortsat hver deres hjemmeside. Fondens bestyrelse består af Gunnar Larsen, Annelise Sadolin og Finn Madsen (formand).

Forlaget drives som ulønnet fritidsbeskæftigelse af bestyrelsesmedlemmerne, og mest muligt af det udførte arbejde, såsom oversættelse, renskrivning, korrekturlæsning, opsætning og illustrationer, foretages ved frivilligt og ulønnet arbejde af bestyrelsen og nogle få andre. Et eventuelt overskud investeres i udgivelse af nye bøger.

Fonden for Antroposofisk Forlag
Finn Madsen
Aksel Møllers Have 22, 8. tv.
DK-2000 Frederiksberg

Mobil 29 85 66 03
post@arche.dk